Hủy

Thủy điện Vĩnh Sơn sông Hinh Tin tức

Cổ phiếu thủy điện bừng sáng

Cổ phiếu thủy điện bừng sáng

Dù còn gây nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận thủy điện vẫn là một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho Việt Nam.