Hủy

Tỉ giá Tin tức

  • 15/03/2024 - 09:25

    Bài toán khó về tỉ giá

    Điều hành chính sách tiền tệ giữ rất vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong điều kiện tỉ lệ dư nợ tín dụng trên GDP ở mức cao.