Hủy

Tỉ lệ CASA Tin tức

Đấu trường CASA ngân hàng

Đấu trường CASA ngân hàng

Tỉ lệ CASA (Tiền gửi không kỳ hạn) tăng giúp các ngân hàng tư nhân có lợi thế cạnh tranh về chi phí vốn thấp.

Người Tiên Phong