Hủy

Tỉ lệ lương hưu Tin tức

Nguy cơ vỡ quỹ BHXH sớm

Nguy cơ vỡ quỹ BHXH sớm

Hôm nay (26-5), dự thảo Luật BHXH chính thức trình lên Quốc hội cho ý kiến, trong khi nguồn quỹ này có nguy cơ vỡ do thu quá thấp so với chi.