Hủy

Tỉ lệ nợ xấu Tin tức

Ngân hàng “nhẹ gánh” nợ xấu

Ngân hàng “nhẹ gánh” nợ xấu

Áp lực lợi nhuận cũng giảm bớt ít nhất trong năm 2023 khi con số nợ xấu sẽ phản ánh thực tế hơn tình trạng của người đi vay.