Hủy

Tích thiện Tin tức

  • 22/08/2014 - 19:36

    VRG ngưng khai thác mủ cao su

    Theo ông Trần Ngọc Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), tập đoàn cho ngưng khai thác mủ để tránh lỗ do giá xuống quá thấp.
  • 16/08/2014 - 20:42

    Cơn bĩ cực mang tên cao su

    Sức hấp dẫn của giá cao su đã khiến diện tích trồng cao su mở rộng nhanh chóng. Cung đã vượt cầu kể từ 2011 với khoảng cách gia tăng.