Hủy

Tien do Tin tức

Ổn định như tiền đồng

Ổn định như tiền đồng

Lần lượt các tổ chức trong và ngoài nước đều tin vào sự ổn định của tiền đồng, bất chấp làn sóng mất giá của đồng tiền các nước trong ASEAN...