Hủy

Tiền ký quỹ Tin tức

TVC lãi 2,5 tỷ đồng trong quý III

TVC lãi 2,5 tỷ đồng trong quý III

Công ty báo lãi trong quý chủ yếu nhờ vào 2,9 tỷ đồng lãi đầu từ trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu. Quý III/2013, công ty báo lỗ 3,2 tỷ đồng.

  • 24/08/2014 - 14:01

    Tìm điểm tựa cuối năm

    Từ tháng 9, bên cạnh đón đầu kết quả kinh doanh quý III, dòng tiền thường tìm đến những nhóm ngành có chu kỳ kinh doanh rơi vào dịp cuối năm.
  • 15/05/2014 - 22:12

    Hết cửa thu phí khi thanh toán bằng thẻ

    NHNN mới ban hành quy định yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ không được phép thu các phí liên quan đến việc chấp nhận thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.