Hủy

Tiền mặt Tin tức

 • 29/05/2023 - 14:21

  Tiền mặt phải luôn là ưu tiên

  Sau vụ sụp đổ của 3 ngân hàng Mỹ, chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên dự trữ tiền mặt để chủ động trong những tình huống tài chính khẩn cấp.
 • 09/05/2023 - 15:43

  Tiền mặt phải luôn là ưu tiên

  Sau vụ sụp đổ của 3 ngân hàng Mỹ, chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên dự trữ tiền mặt để chủ động trong những tình huống tài chỉnh khẩn cấp.
 • 08/02/2023 - 11:46

  Cách giới siêu giàu nắm giữ tiền mặt

  Giới siêu giàu cũng nhận ra tầm quan trọng của việc giữ đủ tiền mặt để trang trải chi phí sinh hoạt, cũng như trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh.
Người Tiên Phong