Hủy

Tiến sĩ Covey Tin tức

Lãnh đạo theo nguyên tắc

Lãnh đạo theo nguyên tắc

Cuốn sách này sẽ hướng chúng ta vào các nguyên lý trường tồn theo thời gian và luôn hiệu quả bất chấp điều gì.