Hủy

Tiếng Đức Tin tức

Du học nghề

Du học nghề "kép" tại Đức

Du học học nghề tại Đức tạo cơ hội cho người lao động Việt Nam có được những kỹ năng lao động quốc tế.

  • 16/04/2012 - 22:58

    Thời của tiếng Trung trên đất Mỹ

    Người Trung Quốc ngày càng giàu lên, tiêu dùng ở nước ngoài nhiều hơn, và tiếng Trung dần trở thành ngôn ngữ kinh doanh thứ hai của thế giới.
Người Tiên Phong