Hủy

Tiếng Hindi Tin tức

WhatsApp chống tham nhũng

WhatsApp chống tham nhũng

Đầu tháng 8, Chính phủ Ấn Độ giới thiệu một đường dây nóng bài trừ tham nhũng đặc biệt: thông qua chương trình thoại và tin nhắn miễn phí tên WhatsApp.