Hủy

Tiếp diễn Tin tức

Fintech cho người nghèo

Fintech cho người nghèo

Vấn đề quan trọng là tạo khung pháp lý thúc đẩy Fintech vào khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhu cầu lớn.

  • 08/05/2015 - 08:04

    Bản tin thị trường cà phê ngày 8/5

    Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 36,6-37,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tăng.
Người Tiên Phong