Hủy

Tiep tay Tin tức

Bản tin thị trường cà phê ngày 8/5

Bản tin thị trường cà phê ngày 8/5

Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 36,6-37,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tăng.

Bản tin thị trường cà phê ngày 4/3

Bản tin thị trường cà phê ngày 4/3

Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 37,8-39,1 triệu đồng/tấn. Giá cà phê robusta sàn ICE Futures Europe London và giá arabica sàn ICE New York đồng loạt giảm.