Hủy

Tiếp tục phá đáy Tin tức

Giá dầu tiếp tục phá đáy

Giá dầu tiếp tục phá đáy

Giá dầu hôm 15/12 giảm phiên thứ 4 liên tiếp, xuống thấp nhất 5 năm, sau khi UAE tuyên bố OPEC sẽ không giảm sản lượng để nâng giá.