Hủy

Tiếp ứng Tin tức

Thích ứng cũ và mới

Thích ứng cũ và mới

Thích ứng với sự thay đổi liên tục và khó tiên liệu sẽ còn xảy ra không chỉ cho thế giới nói chung mà cho cả mỗi người.

  • 10/05/2012 - 10:47

    Facebook sắp có kho ứng dụng riêng

    Facebook sẽ ra mắt kho ứng dụng riêng trong vài tuần tới nhằm cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng cách tiếp cận khác và khám phá các ứng dụng với nhiều nền tảng di động.