Hủy

Tiêu dùng xanh Tin tức

Bách Hóa Xanh & điểm chạm hòa vốn

Bách Hóa Xanh & điểm chạm hòa vốn

Dù chịu tác động của sụt giá tiêu dùng, gánh khoản lỗ lớn, nhưng Bách Hóa Xanh đang kỳ vọng điểm chạm hòa vốn nhờ tình hình kinh doanh được cải thiện.

Ngành dừa Việt Nam

Ngành dừa Việt Nam "bứt phá"

Ngành dừa Việt Nam tạo bứt phá khi dư địa xuất khẩu của thực phẩm làm từ dừa khá lớn, đặc biệt là sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng xanh.

  • 16/09/2021 - 08:00

    Tiền xanh, môi trường xanh

    Trong tăng trưởng dài hạn, Việt Nam sẽ phải cân bằng “dòng tiền xanh” đi đôi với “môi trường xanh”.
  • 18/10/2018 - 06:30

    Nghĩ xanh, dùng xanh

    Xu hướng tiêu dùng xanh của khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới hướng chiến lược kinh doanh hướng đến phát triển bền vững của doanh nghiệp.