Hủy

Tiêu thụ bia Tin tức

  • 27/07/2014 - 09:36

    3 doanh nghiệp bia báo lãi quý II/2014

    Quý II/2014, Bia Hà Nội-Hải Dương báo lãi 9,7 tỷ đồng, Bia Hà Nội báo lãi 11,14 tỷ đồng, Bia Thanh Hóa công ty mẹ bão lãi 12,87 tỷ đồng.
  • 28/04/2013 - 10:47

    Người Việt ăn 5 tỷ gói mì mỗi năm

    Theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới, năm 2012, người Trung Quốc dẫn đầu về tiêu thụ với hơn 44 tỷ gói, Việt Nam đứng thứ tư hơn 5 tỷ gói.