Hủy

Tiêu thụ thép Tin tức

Hòa Phát đã qua cơn bĩ cực?

Hòa Phát đã qua cơn bĩ cực?

Dù còn nhiều thách thức nhưng Hòa Phát đang có nhiều tín hiệu tích cực sau những khó khăn kéo dài của ngành thép.

  • 14/07/2016 - 16:10

    Tiêu thụ thép bật tăng

    Nhu cầu thị trường thép phục hồi, cộng với các biện pháp tự vệ tạm thời giúp doanh nghiệp giữ được nhịp độ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm.