Hủy

Tiêu thụ thép Tin tức

Tiêu thụ thép bật tăng

Tiêu thụ thép bật tăng

Nhu cầu thị trường thép phục hồi, cộng với các biện pháp tự vệ tạm thời giúp doanh nghiệp giữ được nhịp độ sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm.

  • 26/07/2014 - 14:27

    Ngành thép: Nhiều sức ép tăng trưởng

    Năm 2014, ngành thép dự kiến tăng trưởng từ 3- 5%, nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm, tiêu thụ của ngành đã tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2013.
Người Tiên Phong