Hủy

Tiểu thương bước ra thế giới Tin tức

Cùng tiểu thương bước ra thế giới

Cùng tiểu thương bước ra thế giới

Được đánh giá cao ở nhiều tập đoàn đa quốc gia, ông Francis Hùng trở về Việt Nam ấp ủ dự định hỗ trợ tiểu thương Việt Nam tiến ra thế giới.