Hủy

Tiêu tồn kho Tin tức

  • 29/07/2014 - 13:41

    Tồn kho công nghiệp tiếp tục tăng

    Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động sản xuất, chỉ số tồn kho của hầu hết các ngành công nghiệp cũng tăng trong 7 tháng đầu năm.
  • 26/07/2014 - 16:22

    Doanh nghiệp than đã bớt 'đen'

    Một phần hai chặng đường của năm kế hoạch 2014 đã đi qua. Bức tranh tổng thể của ngành than đã có nhiều gam màu sáng.