Hủy

TikTok Tin tức

Montana becomes first U.S. state to ban TikTok

Montana becomes first U.S. state to ban TikTok

Montana Governor Greg Gianforte signed legislation to ban the Chinese-owned short video app TikTok from operating in the state, making it the first U.S. state to ban the popular short video app.

  • 15/04/2023 - 08:00

    Livestream bán hàng: Facebook vs TikTok

    Khi hình thức bán hàng qua livstream trở nên phổ biến ở Việt Nam thì vấn đề tiếp theo là đầu tư livestream trên nền tảng nào để tối ưu chi phí.
Người Tiên Phong