Hủy

Tín chỉ carbon Tin tức

Vàng ròng tín chỉ carbon

Vàng ròng tín chỉ carbon

Việt Nam vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh của thị trường carbon để tạo ra hệ sinh thái xanh, nơi những người cắt giảm khí thải có thể thu lợi nhuận.

Chọn khai thác gỗ hay tín chỉ carbon?

Chọn khai thác gỗ hay tín chỉ carbon?

Các nhà quản lý quỹ đầu tư đứng trước lựa chọn giữa đốn hạ các khu rừng để lấy gỗ hay tiếp tục duy trì cây để tạo ra tín chỉ carbon.

  • 21/01/2024 - 07:30

    Chọn giá đúng cho carbon

    Thị trường carbon Việt Nam đang hình thành nhưng bán carbon giá nào vẫn là câu hỏi lớn.