Hủy

Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Tin tức

  • 12/03/2013 - 11:02

    Có thể tiếp tục phân hạn mức tăng trưởng tín dụng

    Năm nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phân chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD. Việc phân hạn mức tăng trưởng tín dụng thành các nhóm nhỏ hơn, theo ý kiến của một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng chính là để kiểm soát tốt hơn không chỉ về mức tăng trưởng tín dụng, mà cả chất lượng tín dụng trong năm 2013.
Người Tiên Phong