Hủy

Tin dung my Tin tức

Vốn rẻ vẫn rẻ

Vốn rẻ vẫn rẻ

Thị trường tiếp tục có nhiều khoản vay, tín dụng lãi suất thấp.

  • 23/11/2020 - 07:30

    Ngân hàng gọi vốn ngoại

    Nhiều ngân hàng vẫn kỳ vọng giải pháp tăng vốn thông qua các thương vụ với đối tác nước ngoài.