Hủy

Tín dụng Tin tức

  • 10/07/2024 - 07:30

    Tiền chờ người vay mua nhà

    Ngoài lãi suất giảm, thị trường cần động lực lớn hơn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho vay bất động sản.
  • 09/07/2024 - 08:00

    Lãi suất hài hòa

    Bài toán hài hòa nhiều lợi ích cùng lúc nếu lãi suất cho vay tiếp tục ở mức thấp và lãi suất tiết kiệm sẽ điều chỉnh tăng nhẹ.