Hủy

Tín dụng tiêu dùng Tin tức

 • 22/11/2023 - 09:10

  Cho vay tiêu dùng lo nợ xấu

  Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế khoảng 12.749 nghìn tỉ đồng, trong đó tín dụng tiêu dùng của toàn hệ thống đạt khoảng 2.703 nghìn tỉ đồng.
 • 30/03/2023 - 13:30

  Sóng tỉ USD vay dưới chuẩn

  Thị trường cho vay tiêu dùng dưới chuẩn với quy mô hàng chục tỉ USD vô cùng hấp dẫn nhưng cũng đầy rủi ro hiện tại và phía trước.
 • 09/02/2023 - 10:00

  Tìm cửa mới cho vay tiêu dùng

  Hàng trăm ngàn tỉ trong thị trường tín dụng tiêu dùng cần một cơ chế quản lý thích hợp hơn để tăng trưởng lành mạnh.
 • 23/08/2022 - 09:43

  Homedy qua ba vòng gọi vốn

  Homedy cung cấp công cụ tìm kiếm, lọc thông tin thông minh giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách nhanh và thuận tiện nhất.
 • 16/06/2020 - 14:00

  Đưa P2P vào sandbox

  Một thử nghiệm cần thiết cho mô hình mới trong thị trường vay tiêu dùng.