Hủy

Tín dụng tiêu dùng Tin tức

  • 16/06/2020 - 14:00

    Đưa P2P vào sandbox

    Một thử nghiệm cần thiết cho mô hình mới trong thị trường vay tiêu dùng.
  • 30/01/2018 - 08:30

    Đổ xô vào vay tiêu dùng

    Quy mô thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đã đạt 646.000 tỉ đồng (khoảng 28 tỉ USD) trong năm 2016, tương đương 10% GDP.
Người Tiên Phong