Hủy

Tín dụng tiêu dùng Tin tức

Đưa P2P vào sandbox

Đưa P2P vào sandbox

Một thử nghiệm cần thiết cho mô hình mới trong thị trường vay tiêu dùng.

  • 30/01/2018 - 08:30

    Đổ xô vào vay tiêu dùng

    Quy mô thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đã đạt 646.000 tỉ đồng (khoảng 28 tỉ USD) trong năm 2016, tương đương 10% GDP.