Hủy

Tín dụng xuất khẩu Tin tức

  • 06/07/2014 - 21:30

    Vay ngoại tệ tăng nóng

    Trong khi tín dụng bằng tiền đồng tăng trưởng ì ạch thì nhiều doanh nghiệp lại thích vay USD, kéo tín dụng ngoại tệ tăng vọt.