Hủy

Tin giả Tin tức

Facebook là

Facebook là "trùm" tin giả

Mạng xã hội lớn nhất thế giới đang dần biến thành nơi cho những thuyết âm mưu, tin giả tràn lan.