Hủy

Tin nhắn SMS Tin tức

  • 07/01/2013 - 11:22

    SMS rác đã tạm trầm lắng

    Sau khi Nghị định 77 của Chính phủ về chống thư rác bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 thì vấn nạn tin nhắn rác đã giảm mạnh.
XOR, XOR Việt Nam