Hủy

Tín phiếu bắt buộc Tin tức

Ngày 25/10 NHNN hút ròng 31 tỷ qua OMO

Theo thống kê của SSI Research, hôm nay NHNN bơm ra 100 tỷ trên thị trường mở (OMO) và hút vào 131 tỷ, tương đương hút ròng 31 tỷ đồng.

  • 01/10/2013 - 20:56

    Ngày 1/10, NHNN bơm ròng 66 tỷ qua OMO

    Theo thống kê của SSI Research, hôm nay NHNN bơm ra 196 tỷ trên thị trường mở (OMO) và hút vào 130 tỷ, tương đương bơm ròng 66 tỷ đồng.
  • 23/11/2012 - 17:49

    Tiền huy động đi đâu?

    Nếu lấy tổng huy động từ đầu năm trừ đi các loại như tiền gửi NHNN, dư nợ tín dụng, dự trữ…thì vẫn dư 213.460 tỷ đồng không biết nằm ở đâu.
Người Tiên Phong