Hủy

Tín thác Tin tức

Chọn khai thác gỗ hay tín chỉ carbon?

Chọn khai thác gỗ hay tín chỉ carbon?

Các nhà quản lý quỹ đầu tư đứng trước lựa chọn giữa đốn hạ các khu rừng để lấy gỗ hay tiếp tục duy trì cây để tạo ra tín chỉ carbon.

  • 04/11/2014 - 08:33

    SPDR: Lượng vàng bán ra tháng 10 cao nhất trong năm

    Tháng 10 lượng vàng bán ra của Quỹ tín thác lớn nhất thế giới SPDR đạt trên 1 tỷ USD khi giới đầu tư giảm lượng vàng nắm giữ trước đồn đoàn giá vàng sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa.