Hủy

Tin them Tin tức

Tái thiết bất động sản

Tái thiết bất động sản

Thị trường bất động sản đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất trong một thập niên và phải giải quyết hàng loạt bất hợp lý tích tụ trong nhiều năm.

  • 26/12/2022 - 16:59

    Công nghệ xóa sổ hộ khẩu

    Từ ngày 1/1/2023, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử.
Người Tiên Phong