Hủy

Tin tức nước ngoài Tin tức

Người Việt bốn phương (số 593)

Người Việt bốn phương (số 593)

Tin vui đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ.