Hủy

Tính bất biến Tin tức

Quyết liệt chống chuyển giá

Quyết liệt chống chuyển giá

Năm nay, ngành thuế sẽ thanh tra khoảng 7.800 doanh nghiệp, kiểm tra khoảng 56.500 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá