Hủy

Tình hình huy động vốn Tin tức

Hôm nay, bắt buộc các dự án cập nhật tiến độ

Hôm nay, bắt buộc các dự án cập nhật tiến độ

Bắt đầu kể từ ngày hôm nay (1/10), Bộ Xây dung bắt buộc các dự án bất động sản trên toàn quốc phải cập nhật thông tin tiến độ, tình hình huy động vốn cùng việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thường xuyên.