Hủy

Tình trạng lão hóa toàn cầu Tin tức

Thế giới è vai gánh nặng lão hóa

Thế giới è vai gánh nặng lão hóa

Các quốc gia dựa vào các hệ thống lương hưu công cộng trả lương đang gặp phải hai vấn đề: tăng tuổi thọ và tăng tỷ lệ phụ thuộc tuổi già.