Hủy

Tỉnh ủy viên Tin tức

  • 21/09/2014 - 14:51

    Lâm Đồng có Bí thư Tỉnh ủy mới

    Ông Nguyễn Xuân Tiến, UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
  • 28/08/2014 - 17:25

    Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

    Thủ tướng phê chuẩn bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Kim Ngọc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trà Cú.
Người Tiên Phong