Hủy

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Tin tức

Siết điều kiện sử dụng ngoại tệ

NHNN cho biết, từ ngày 10/2/2014, chỉ có một số trường hợp nhất định được phép niêm yết, sử dụng ngoại tệ trong thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam.