Hủy

Tổ chức tín dụng Việt Nam Tin tức

Nới

Nới "room" trong ngân hàng cho khối ngoại lên 20%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam, trong đó, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại một tổ chức tín dụng Việt Nam.