Hủy

To khai Tin tức

Thời của ngành đá xây dựng

Thời của ngành đá xây dựng

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), triển vọng đá xây dựng sẽ khởi sắc trở lại từ nửa cuối năm 2020 và các năm tới.