Hủy

To quoc Tin tức

  • 02/07/2024 - 11:01

    GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%

    Trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63,24 tỉ USD, giảm 2,7% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.