Hủy

Toàn dụng nguồn lao động Tin tức

Top 6 ngành đang thừa lao động

Lượng người có nhu cầu tìm việc lĩnh vực kế toán - kiểm toán tăng đột biến trong tháng 10, nhưng đa phần không đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.