Hủy

Tốc độ của niềm tin Tin tức

Niềm tin cứu rỗi lợi nhuận

Niềm tin cứu rỗi lợi nhuận

Tác giả cuốn sách Tốc Độ Niềm Tin đã có những chia sẻ khá thú vị về tỉ lệ giữa niềm tin của nhân viên và lợi nhuận của doanh nghiệp.