Hủy

TOEFL Tin tức

TOEFL và TOEIC bị từ chối ở Anh

TOEFL và TOEIC bị từ chối ở Anh

Từ tháng 4 năm nay, sinh viên du học Anh quốc sẽ không thể thi lấy bảng điểm TOEFL hoặc TOEIC để làm căn cứ xin thị thực (visa) du học.

Người Tiên Phong