Hủy

Tommy Hilfiger Tin tức

Ralph Vaessen: Nhìn đời từ lăng kính Haute Couture

Ralph Vaessen: Nhìn đời từ lăng kính Haute Couture

Chỉ có cá tính và sáng tạo mới giúp Isarel, một đất nước non trẻ, diện tích nhỏ hơn Việt Nam 12 lần, không tài nguyên, luôn nằm trên lằn ranh hòa bình mong manh, trở thành một dân tộc hùng mạnh chi phối lĩnh vực công nghệ toàn cầu.