Hủy

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Tin tức

Vinalines thoái 22% vốn tại VST

Vinalines thoái 22% vốn tại VST

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ thoái hết vốn tại Công ty Vận tải và Thuê tàu Biển Việt Nam với mức giá khởi điểm 1.200 đồng/cổ phần.

Ai mua cổ phần Maritime Bank?

Ai mua cổ phần Maritime Bank?

Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của Maritime Bank chỉ đạt 0,85%, thấp hơn nhiều so với các ngân hàng tương đương về quy mô vốn điều lệ