Hủy

Tổng giám đốc hfic Tin tức

HFIC có Tổng Giám đốc mới

HFIC có Tổng Giám đốc mới

Kể từ ngày 4/9, ông Phạm Phú Quốc, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Bến Thành sẽ đảm nhiệm chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐTV, TGĐ HFIC.