Hủy

Tổng thống Trump Tin tức

  • 17/05/2020 - 08:34

    Mỹ khôi phục một phần tài trợ cho WHO

    Theo văn bản do Nhà Trắng soạn thảo gửi tổng giám đốc WHO, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị khôi phục một phần tài trợ cho WHO.