Hủy

Tours Tin tức

Ngủ trong phòng “lãnh tụ Kim”

Ngủ trong phòng “lãnh tụ Kim”

Tôi biết được căn phòng này nhờ kết thân với anh chàng hướng dẫn ở đây, và anh thậm chí còn cho tôi lẻn vào căn phòng này một cách bí mật.

Người Tiên Phong